Pyrotechnický prieskum

Vykonávame pyrotechnický dohľad a pyrotechnický prieskum podľa požiadaviek, po dohode môžeme zabezpečovať aj pyrotechnickú pohotovosť s nonstop nahlasovaním a výjazdom do 24 hodín.

 

Cena výjazdu s kompletným vybavením 506.- eur + 0,506 eur / km tam aj späť, cena pohotovosti 50,60 eur / deň.

Cena plošného prieskumu sa určuje prirážkou k základnej cene podľa pochôdznosti terénu spočítaním.

 

POVRCH

+0%   spevnená plocha

+10%   pevná pôda

+20%   mäkká pôda, orba, podmet

 

PREKÁŽKY

+10%   mäkká tráva do 40 cm

+10%   zostatky po podraste

+10%   skalnatý terén

+30%   zaplavený terén

 

SKLON

+0%   do 15°

+10%   do 30°

+20%   do 45°

+30%   nad 45° pochôdzne

+60%   nad 45° s istením

 
 

 

Príprava terénu

Mapu celého terénu je potrebné dodať vo formáte KML (TZ, DZ, pozdĺžny profil), rovnako mapa hotových úsekov bude odovzdávaná vo formáte KML.

 

Terén musí byť riadne označený kolíkmi dostatočnej výšky, rozostupov max. 25 m, v každom zlome obrysu, a pri plošnom prieskume je potrebné pripravovať min. 3 ha na deň prieskumu.

 

Terén musí byť vykosený, prípadne nálety a kroviny odstránené na detekčnú výšku max. 0,1 m, vrátane 2,5 m bezpečnostného presahu po obvode.

 

JEDNOTLIVÉ stromy do priemeru 0,5 m merané vo výške 1 m nad terénom nie sú prekážkou.

 

Z terénu musia byť odstránené kovové odpady, ploty, panely, smetiská, rumoviská a pod.

 

Na teréne nevykonávať žiadne vrty, pamiatkový prieskum, nevytrhávať korene ani nevykonávať inú činnosť do zeme pred vykonaním prieskumu.

 

Na teréne neskladovať vyťažené drevo, zeminu, stavebný materiál, techniku a pod.

 

Kontakt

PyroPlus Kvášovec 4024
01841 Dubnica nad Váhom
SLOVENSKO
+421 (0)944 27 29 32 PyroPlus@seznam.cz