Geologický prieskum

Vykonávame geologický prieskum podľa požiadaviek.

 

Cena výjazdu s kompletným vybavením 1228.- eur / deň + 0,506 eur / km tam aj späť.

Kontakt

PyroPlus Kvášovec 4024
01841 Dubnica nad Váhom
SLOVENSKO
+421 (0)944 27 29 32 PyroPlus@seznam.cz